Zaregistrujte se, prosím, k odběru našeho newsletteru.

Budeme Vám podávat nová témata, novinky a zajímavosti z oblastí, které řešíme. Dávkovat je budeme jednou za čtvrtletí. Chceme totiž vybírat jen materiál s nejvyšší kvalitou, bez zbytečných příměsí

VAROVÁNÍ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ: čtení Podaného newsletteru způsobuje těžkou závislost na svobodě. Může rovněž způsobovat bolestivé objevování dosud skrytých horizontů a sklony k dobročinnosti.
* Označuje povinnou položku

Tímto udělujete souhlas Společnosti Podané ruce o.p.s se sídlem Vídeňská 225/3, 639 00 Brno, IČO 60557621, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, složce číslo 674 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kraj Vašeho místa bydliště, typ zájmu o novinky z oblastí určené pro odbornou veřejnost, zájemce o oblast látkových a nelátkových závislostí, klienta nebo rodinného příslušníka, dárce (sponzora), zaměstnance Společnosti Podané ruce o.p.s. Potvrďte prosím, že Vás můžeme kontaktovat touto cestou:

Email Marketing Powered by Mailchimp